Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức bán đấu giá tài sản do Viện Chăn Nuôi ủy quyền.

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc:

- Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm:

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm

1

Xe ô tô Toyota 16 chỗ; sản xuất năm 2001

BKS: 33A-0452.

Số khung: RZH114-5000997. Số máy: 2637425

94.000.000 đ

2

Xe ô tô Kia 04 chỗ, sản xuất năm 2000;

BKS: 33A-1936.

Số khung: K12VK002574. Số máy: B3-092034

35.000.000 đ

3

Xe ô tô Toyota Zace 08 chỗ; sản xuất năm 2000;

BKS: 29M-00062.

Số khung: KF3-6901396. Số máy: 7K-0392192

180.000.000 đ

4

Xe ô tô Kia 04 chỗ; sản xuất năm 1998;

BKS: 33A-0382.

Số khung: K12VK002147. Số máy: B3-900308

40.000.000 đ

5

Xe ô tô Toyota 16 chỗ; sản xuất năm 1999;

BKS: 31A-4269.

Số khung: RZH114-9004633. Số máy: 1978426

66.000.000 đ

 

Tổng cộng

415.000.000 đ

Số tiền bằng chữ: Bốn trăm mười lăm triệu đồng chẵn:

- Nguồn gốc: Là tài sản của Viện Chăn Nuôi bán thanh lý theo quy định của Pháp luật.

2. Kế hoạch tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến trước 16 giờ 00 ngày 31/8/2016.

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Ngày 31/8/2016.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 01/9/2016

- Địa điểm xem và bàn giao tài sản: Viện Chăn nuôi; Địa chỉ: Phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

- Thời gian đăng ký đấu giá, mua hồ sơ, nộp tiền đặt trước: Ngày 06/9/2016.

- Thời gian bán đấu giá: Sáng ngày 08/9/2016.

- Địa điểm bán đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, số 2 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

Chi tiết liên hệ tại: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư­ pháp TP Hà Nội.

     - Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.

       - Điện thoại/ Fax: 04 - 3355.3359        0988.020.789 (Đấu giá viên: Cao Kim Ngân)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

2/25/2017

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất với thửa đất thương mại dịch vụ thuộc Khu dân cư dịch vụ My Điền, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Các tổ chức trong nước thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy hoạch được phê duyệt