Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong các nhóm ngành: công nghiệp, nông lâm thủy sản và dịch vụ

Cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho gói thầu Triển khai khảo sát, gồm: Lập mẫu phiếu điều tra, điều tra, nhập thông tin, phân tích, đánh giá kết quả điều tra, viết báo cáo tổng hợp kết quả điều tra thuộc Chương trình: Khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trong các nhóm ngành: công nghiệp, nông lâm thủy sản và dịch vụ năm 2015 theo Quyết định số 924/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ KHĐT, sử dụng Ngân sách nhà nước.

Bên mời thầu mời các nhà thầu quan tâm tới gói thầu nộp Hồ sơ dự thầu đối với việc cung cấp dịch vụ tư vấn nêu trên. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết, nhận Hồ sơ mời thầu tại: 

Cục Phát triển doanh nghiệp- Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-  Địa chỉ: Phòng 450, tầng 4 – tòa nhà A Bộ KHĐT, 6 B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

-  Điện thoại: 08044092 - Fax: 04- 37342189.

Hồ sơ quan tâm cần mô tả tóm tắt lịch sử, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu từ 9h, ngày 5 tháng 10 đến 10 giờ, ngày 26 tháng 10 năm 2015 tại Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhà thầu có Hồ sơ đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham gia đấu thầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article