Dự án "Phát triển doanh nhân nữ: Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới" do UN ESCAP và Bộ KH&ĐT thực hiện giai đoạn 2020-2023.
Ngày 17/2, tại Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Hội thảo giới thiệu ra mắt dự án "Phát triển doanh nhân nữ: Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới" do UN ESCAP và Bộ KH&ĐT thực hiện giai đoạn 2020-2023.
 
Chủ trì và phát biểu khai mạc, Ông Vũ Đại Thắng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Deborah Paul Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam; Ông Kamal Malhotra Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.
 
Tại Hội thảo, các diễn giả chia sẻ về các giải pháp tạo lập môi trường phát triển doanh nhân nữ, đổi mới sáng giải pháp tài chính cải thiện khả năng tiếp cận vốn cho doanh nhân nữ và tận dụng sức mạnh của CNTT tiếp sức cho doanh nhân nữ tại Việt Nam.
 
Giới thiệu chung về Dự án Dự án “Thúc đẩy Phát triển nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (Catalyzing Women’s Entrepreneurship: Creating a Gender-Responsive Entrepreneurial System (viết tắt là dự án CWE), do Chính phủ Canada tài trợ thông qua Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada. Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) là cơ quan quản lý triển khai Dự án. Tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) là cơ quan đầu mối điều phối, phối hợp với UNESCAP và các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện dự án tại Việt Nam trong 4 năm (2020-2023). Dự án CWE được triển khai ở 6 quốc gia (Bangladesh, Cambodia, Fiji, Nepal, Samoa và Việt Nam). Mục tiêu và nội dung chính của Dự án Mục tiêu của Dự án CWE là nhằm tăng cường kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh thông qua việc hoàn thiện cơ chế chính sách, khung pháp lý tháo gỡ các rào cản đối với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nữ, tăng cường năng lực sử dụng công nghệ thông tin và viễn thông của doanh nhân nữ.
 
Dự án có 03 hợp phần chính:
Hợp phần 1: Hỗ trợ xây dựng và hoàn thiện chính sách, khung pháp lý; hỗ trợ sáng kiến vận động chính sách, hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.
Hợp phần 2: Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính cho doanh nhân nữ. Hỗ trợ các sáng kiến, giải pháp huy động vốn, các công cụ tài chính sáng tạo có sự tham gia tài trợ của cả công và tư, và hỗ trợ thí điểm đổi mới kỹ thuật số và giải pháp tài chính Fintech cho doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp do nữ làm chủ.
Hợp phần 3: Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin và giải pháp công nghệ số hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nhân nữ. Hợp phần này hỗ trợ tăng cường năng lực của các nhà hoạch định chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các nữ doanh nhân ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông (ICT), và tăng cường năng lực của nữ doanh nhân trong việc sử dụng các công cụ ICT nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
Thông tin liên hệ:
 Bà Sudha Gooty, Quản lý Chương trình, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc, Email: sudha.gooty@un.org.  Bà Trịnh Thị Hương, Trưởng phòng Chính sách và Tổng hợp, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Email: huongtrinhmpi@gmail.com.
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article