Thực hiện các Quyết định của Đài Truyền hình Việt Nam về việc cổ phần hoá doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam (VTV Broadcom) đăng thông tin liên quan đến việc bán cổ phần trước khi tổ chức đấu giá.
Thông tin chủ yếu về bán đấu giá cổ phần như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá

Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam

Địa chỉ: Số 43 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. HàNội

Điện thoại: 04. 3795 8181

2. Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh cung cấp giải pháp và Thiết bị Truyền hình - Viễn thông;  Hoạt động khoa học và công nghệ: Điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường về CNTT; Tư vấn, phân tích lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực CNTT; Tích hợp hệ thống; Thiết kế, lưu trữ thông tin điện tử; Phân phối sản phẩm công nghệ, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và công nghệ thông tin; Nghiên cứu triển khai thực hiện các kết quả ứng dụng đề tài khoa học cấp Nhà nước,  cấp Đài THVN. Kinh doanh Dịch vụ công nghệ truyền hình, thiết bị điện tử và linh kiện điện tử, viễn thông; Sản xuất linh kiện điện tử; Lắp đặt hệ thống điện; Lắp đặt và sửa chữa máy móc và thiết bị công nghiệp; Quảng cáo; Hoạt động viễn thông; Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; Hoạt động hậu kỳ và các hoạt động khác…

3. Vốn điều lệ: 30.902.450.000 đồng (ba mươi tỷ chín trăm linh hai triệu bốn trăm năm mươi nghìn đổng)

Trong đó:  

- Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 618/049 cổ phần (chiếm 20% vốn Điều lệ),

- Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 2.163.171 cổ phần (chiếm 70% vốn Điều lệ),

- Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 38.800 cổ phần (chiếm 1,26% vốn Điều lệ),

- Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 270.225 cổ phần (chiếm 8,74% vốn Điều lệ).

 4. Mệnh giá và giá khởi điểm: 10.000 (mười nghìn) đồng/01cổ phần

5. Tên, địachỉ, tổ chức bán đấu giá: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Dịch vụ Truyền hình - Viễn thông Việt Nam do Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT ban hành.

7. Thời gian và địa điểm phát đơn, nộp đơn và tiền đặt cọc

Trong giờ làm việc các ngày từ 08giờ30 ngày 29/5/2017 đến 16 giờ 00 ngày 19/6/2017.

Địa điểm: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

8. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: vào hồi 09giờ 00 phút ngày 26/06/2017.

Địa điểm: Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT

Số 1 NguyễnThượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội

Để biết thêm thông tin chi tiết vui long xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá tại website www.vndirect.com.vnwww.vtvbroadcom.vn.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article