Các loại giấy phép
 
Trong phần này bạn sẽ có những thông tin về các loại giấy phép và các điều kiện kinh doanh. Các ngành kinh doanh và hoạt động kinh doanh được phân loại theo từng cấp. Hãy đọc kĩ cách làm thế nào để biết hoạt động kinh doanh của bạn có buộc phải có giấy phép hay không bằng cách nháy chuột vào đây. Trên “menu” bên trái chọn một hoạt động kinh doanh cụ thể bằng cách nháy chuột lên đó. Khi nháy chuột “menu” sẽ mở ra. Mục được chọn trong “menu” có dạng chữ in đậm khi trỏ đến một hoạt động kinh doanh cụ thể cần phải có giấy phép.
 
Dưới đây bạn sẽ thấy danh sách gồm các đường dẫn tới các bản thông tin về giấy phép. Trước tiên một danh mục những yêu cầu pháp lý mà tất cả các doanh nghiệp phải đáp ứng sẽ xuất hiện (chẳng hạn như các quy định phòng cháy chữa cháy). Nháy chuột vào đường dẫn để mở bản thông tin về giấy phép. Nhấn vào núm “Back” (quay lại) trên thanh trình duyệt để quay về danh sách đường dẫn. Bạn cũng có thể vào Sơ đồ mạng để xem tất cả các hoạt động kinh doanh có bản mô tả thông tin giấy phép hiện được đăng trên Cổng thông tin.
Bạn cũng có thể xem Hệ thống các ngành kinh tế của Việt Nam, tìm kiếm các thuật ngữ trong đó và xem các giấp phép liên quan.
 
Quy định chi tiết về hàng hoá dịch vụ cấm kinh doanh (Phụ lục I), hạn chế kinh doanh (Phụ lục II) và kinh doanh có điều kiện (Phụ lục III) tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006.
 

Điều kiện kinh doanh về phòng cháy chữa cháy ...

Để bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho người dân, cán bộ công nhân viên và tài sản

Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ ...

Nhằm quản lý hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi ...

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động ...

Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất và dịch vụ gây ra

Kiểm tra và đăng ký các thiết bị có yêu cầu ...

Để quản lý các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, ...

J Thông tin và truyền thông

Giấy phép hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động hợp tác làm phim hoặc cung cấp dịch vụ làm phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Văn bản chấp thuận việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị TVRO

Nhằm quản lý và kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh các thiết bị thu tín hiệu truyền hình từ vệ tinh

Giấy phép đưa sản phẩm băng, đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc, sân khấu đi gia công ở nước ngoài

Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở nước ngoài

Giấy phép nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Nhằm kiểm soát số lượng và chất lượng của việc nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu

Giấy phép xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Nhằm quản lý và kiểm soát việc xuất bản phụ trang, đặc san thông tin hoặc phát sóng số phụ, chương trình đặc biệt, chương trình phụ

Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh không thực hiện qua nhà xuất bản

Nhằm quản lý và giám sát việc xuất bản các tài liệu không được xuất bản bởi các nhà xuất bản của nhà nước

Giấy phép hoạt động báo chí

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động báo chí tại Việt Nam

Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa nhựa

Nhằm quản lý hoạt động của các cơ sở phát hành phim nhựa, băng đĩa phim

Giấy phép cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính (OSP bưu chính)

Để kiểm soát việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại Việt Nam.

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Nhằm quản lý và kiểm soát hoạt động của các nhà xuất bản

123