Họp đánh giá kết quả triển khai dự án " Phát triển nữ doanh nhân : Kiến tạo hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới" trong năm 2020

Dự án khu vực “Thúc đẩy Phát triển nữ doanh nhân: Kiến tạo Hệ sinh thái kinh doanh đáp ứng giới” (viết tắt là dự án CWE), do Chính phủ Canada tài trợ, được thực hiện trong 4 năm (2020-2023), Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á và Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP) là cơ quan trực tiếp quản lý và thực hiện Dự án tại 6 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối điều phối, chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thực hiện dự án tại Việt Nam.

Lễ công bố " Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 "

Chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu. Bằng cách số hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ gia tăng giá trị mà họ mang lại cho khách hàng và có vị thế tốt hơn để đáp ứng nhu cầu cũng như kỳ vọng của khách hàng.

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chính của Nghị Quyết số 35/NQ-CP

Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chính của Nghị Quyết số 35/NQ-CP

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 26

Ngày 23 tháng 10 năm 2020, Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) APEC lần thứ 26 với chủ đề “Tiến tới trạng thái bình thường mới: Tái khởi động và phục hồi DNNVV thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghệ” đã được tổ chức thành công với sự chủ trì của nền kinh tế chủ nhà Malaysia và Ban Thư ký APEC.

Tăng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập trên thế giới và khu vực đã có những tác động nhất định đến quá trình tái cơ cấu nguồn nhân lực khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn lại 15 năm thành lập Hiệp hội ngành nghề Việt Nam

Làng nghề là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa dân gian được bồi đắp theo bề dày lịch sử, sản sinh và lưu giữ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống có hàm lượng văn hóa, tinh thần đặc sắc của dân tộc. Qua 15 năm thành lập, đến nay Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã kết nạp được hơn 13.000 hội viên, trong đó khoảng 30% và đã có mặt tại 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông tham dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Thọ khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 27/11, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2020 -2025 với chủ đề “Đoàn kết - Hội nhập - Liên kết - Phát triển”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã về dự và chúc mừng đại hội.

Một số giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Một số giải pháp trọng tâm cho doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số

Kinh nghiệm quốc tế phát triển Cổng thông tin hỗ trợ cho DNNVV

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành, xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, việc xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đầy đủ và toàn diện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận các thông tin hỗ trợ,...

Dự thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá và yêu cầu thực tiễn về phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xây dựng và triển khai Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025

123...Trang cuối