Quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới

Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân là hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ 2018, doanh nghiệp chịu 03 tác động lớn từ việc tăng lương tối thiểu

Doanh nghiệp cần xây dựng lại thang lương bảng lương; tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm và tăng tiền nộp kinh phí công đoàn

Điều kiện và giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh dịch vụ logistic

Giới hạn trách nhiệm là hạn mức tối đa mà thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng đối với những tổn thất phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dịch vụ logistics.

Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

10 loại cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chỉ còn 100.000 đồng (giảm 50%).

Bãi bỏ một điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại

Bãi bỏ quy định Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Bãi bỏ mười một điều kiện kinh doanh về kinh doanh xăng dầu

Mười một điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được bãi bỏ

Phương án cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 3 (Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 267.051.900, chiếm 12,8355%.

Phương án cổ phần hoá Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trước khi chuyển đổi.

123...Trang cuối