Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Như ở các mục thuộc Module trước đã đề cập, bạncó thể tiếp cận tới những chương trình hỗ trợ khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, và xây dựng thương hiệu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình.

Tại mỗi tỉnh và thành phố cấp trung ương đều có chương trình hỗ trợ áp dụng QMS cho các doanh nghiệp. Bạn hãy liên hệ tới Uỷ ban nhân dân hay Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc sở Khoa học và Công nghệ để biết rõ hơn, cụ thể hơn về chương trình hỗ trợ này.

Đối với hỗ trợ Xây dựng thương hiệu, bạn hãy liên hệ tới Cục xúc tiến thương mại, thuộc Bộ thương mại, và các cơ quan địa phương như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Sở Thương Mại, Sở KHCN để có thêm thông tin chi tiết.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article