Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Áp dụng cho hàng hoá: thuốc lá, rượu, bia, đồ uống có cồn, phương tiện vận tải có ít hơn 24 chỗ, xăng dầu, tú lơ khơ, và máy điều hoà nhiệt độ...
  • Áp dụng cho dịch vụ: vũ trường, mát xa, karaoke, casino, các máy chơi bạc, hoạt động cá cược và chơi gôn;
  • Loại thuế này áp dụng cho nhập khẩu các loại hàng hoá và dịch vụ trên, với thuế suất từ 15-100%, trên giá CIF;
  • Thuế suất 25% áp dụng cho xe ô tô 16 đến 24 chỗ, sản xuất trong nước và nhập khẩu;
  • Thuế suất 80% áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu toàn bộ có ít hơn 5 chỗ;
  • Thuế suất 50% áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu toàn bộ có từ 6-9 chỗ;
  • Thuế suất 40% áp dụng cho ô tô nhỏ sản xuất trong nước.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article