Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Mức thuế đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và công dân Việt Nam làm việc ở nước ngoài:
 
Thu nhập tháng (triệu đồng)

Mức thuế (%)

0-8

0

8-20

10

20-50

20

50-80

30

Trên 80

40

Mức thuế cho công dân Việt Nam và những cá nhân khác sinh sống tại Việt Nam:

Thu nhập tháng (triệu đồng)

Mức thuế (%)

0-5

0

5-15

10

15-25

20

25-40

30

Trên 40

40

 Người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam phải chịu mức thuế khoán 25% trên số tiền thu nhập từ hoạt động lao động có nguồn gốc từ Việt Nam.
 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article