Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 

Để chuẩn bị được một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải nghĩ đến mục tiêu và mục đích của công việc kinh doanh. Bạn cần phải biết:

  • Doanh nghiệp của bạn sản xuất và bán cái gì?
  • Khách hàng của bạn là ai và tại sao họ lại mua sản phẩm của bạn mà không phải của đối thủ cạnh tranh của bạn?
  • Bạn giao tiếp với khách hàng tiềm năng bằng cách nào và làm thế nào để bạn bán được sản phẩm cho họ?
  • Bạn lấy nguồn vốn ở đâu để bắt đầu công việc kinh doanh?

Phần lớn các kế hoạch kinh doanh bao gồm những thứ sau đây:

  • Một bản tóm tắt, nhấn mạnh những lĩnh vực chính của công việc kinh doanh
  • Sơ đồ tổ chức
  • Phác thảo của thị trường bạn muốn tham gia, bao gồm chi tiết về khách hàng tiềm năng và đối thủ cạnh tranh
  • Kế hoạch marketing
  • Thông tin tài chính, bao gồm nguồn vốn chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và việc vốn luân chuyển
  • Chi tiết các quá trình và hệ thống bạn sử dụng để quản lý tín dụng, chi phí, hàng hoá, con nợ và chủ nợ
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article