Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 
Với tư cách là chủ lao động, bạn có trách nhiệm cả về mặt pháp lý và đạo đức phải đảm bảo an toàn cho nhân viên, cho người dân và các doanh nghiệp ở xung quanh cũng như các đối tác làm ăn đến liên hệ tại văn phòng làm việc của bạn.

Trong phần này bạn sẽ có thông tin về các quy định phòng cháy chữa cháy áp dụng tại nơi làm việc và những lời khuyên làm thế nào đảm bảo sức khỏe và an toàn cho nhân viên tại nơi làm việc.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article