Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 

Tiếp thị và bán hàng

Những điiều nên làm khi lập kế hoạch marketing

Một kế hoạch marketing tốt thì cần phải có mục tiêu cụ thể và thực tế - mục tiêu marketing SMART.

Lập dự toán xây dựng thương hiệu

Giống như bất kỳ hoạt động marketing nào, bạn cần phải lập dự toán cho thương hiệu để đảm bảo hiệu ...

Đánh giá lại thương hiệu

Để có một thương hiệu thành công, tồn tại được lâu dài thì bạn phải luôn cập nhập và truyền tải các ...

Những điều nên làm khi xây dựng thương hiệu

Những gợi ý duới đây có thể giúp bạn xây dựng và quản lý thương hiệu tốt hơn

Cơ hội phát triển

Ngay cả những doanh nghiệp đang có thương hiệu thành công cũng phải đánh giá lại các cơ hội mới để ...

123...Trang cuối