Giới thiệu
 
 Trong phần này, bạn sẽ thấy những lời khuyên kinh doanh cơ bản trong các lĩnh vực quản lý kinh doanh như:
1. Đăng ký công việc kinh doanh
2. Bảo đảm tài chính cho công việc kinh doanh của bạn
3. Quản lý an toàn sức khoẻ và lao động tại nơi làm việc
4. Thực hiện nghĩa vụ thuế
5. Tuyển dụng nhân công
6. Tiếp thị và bán hàng
7. Quản lý chất lượng (trong phần Khởi sự)
 Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, một vài thông tin có thể không còn hiệu lực.
Những thông tin được cung cấp ở trong này là thông tin chung, có thể không áp dụng cho một vài trường hợp cụ thể, và không thể sử dụng thay thế cho những dịch vụ pháp luật hoặc chuyên nghiệp.
 

Quản lý chất lượng

Những khuyến khích cho cải tiến và đổi mới

Nhà nước có chính sách khuyến khích cải tiến và đổi mới, đặc biệt là đổi mới công nghệ. Đó là ...

Khuyến khích áp dụng QMS và xây dựng Thương hiệu

Như ở các mục thuộc Module trước đã đề cập, bạncó thể tiếp cận tới những chương trình hỗ trợ khuyến ...

Chương trình và các dự án

Có khá nhiều những chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay có thể cung cấp thông tin TTI hữu ...

Khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các Hiệp hội

Khu vực tư nhân tham gia vào dịch vụ cung cấp TTI ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các công ty dịch vụ ...

Trường đại học, Viện nghiên cứu và các Trung tâm chuyển giao công nghệ

Chức năng chính của Trường đại học, trường trung cấp dạy nghề là đào tạo, của các viện nghiên cứu ...

123...Trang cuối