Thông tin về Hội chợ quốc tế tại Ấn Độ ...
23/04/2018


Cục Phát triển doanh nghiệp giới thiệu các thông tin liên quan tới Hội nghị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Quốc tế năm 2018 và các Hội chợ Thương mại Mega Quốc tế Ấn Độ sẽ được tổ chức trong năm 2018-2019 tại Ấn Độ tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Xem chi tiết...

Tin mới


Về vấn đề quan hệ pháp lý trong hoạt động đấu thầu

Nhà thầu tham dự thầu xây lắp và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế dự toán có quan hệ cha con thì có phạm luật không

Về việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu

Bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không

Về việc sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu

Có được phép sử dụng cơ quan có chức năng phòng chống mối để làm nhà thầu phụ không hay phải liên danh?

Xem nhiều nhất