APEC

 

Sổ tay đại biểu Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24

Sổ tay cho các đại biểu của Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 và các cuộc họp có liên quan dự kiến tăng năng lực cạnh tranh và khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ trong kỷ nguyên số.

Họp báo Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về DNNVV

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo thông tin trước Hội nghị Bộ trưởng APEC 2017 về doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là một tổ chức gồm 21 nền kinh tế thành viên

Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng DNNVV

Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa APEC 28-29 tháng 9 năm 2006

Tuyên bố Hà Nội

Tuyên bố Hà Nội về Tăng cường năng lực cạnh tranh cho DNN&V trong thương mại và đầu tư