Bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không

Tôi tham khảo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT thì thấy có Mẫu số 06 là báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu. Còn Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT lại có mẫu Phụ lục 5A Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Vậy tôi xin hỏi, sau khi bên mời thầu trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu thì có phải lập báo cáo thẩm định và quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu không? Hiện có văn bản nào hướng dẫn các biểu mẫu này không? (Câu hỏi của bà Võ Minh Hội, Tây Ninh)

 
Trả lời:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 106 khoản 1 điểm e) quy định không tiến hành thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, danh sách xếp hạng nhà thầu được phê duyệt trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu.

Đối với trường hợp của Bà, việc phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên. Đơn vị được giao trình quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu để chủ đầu tư phê duyệt, trường hợp chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu. Ngoài ra, hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về mẫu quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article