Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông công bố thông tin hoạt động

4/17/2017 4:43:00 PM

Thông tin công bố là Kết quả SXKd năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố thông tin hoạt động

4/13/2017 3:25:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam công bố thông tin hoạt động

4/12/2017 10:43:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam công bố thông tin hoạt động

4/12/2017 10:17:00 AM

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam công bố Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016; Báo cáo lương thưởng 2016.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam công bố thông tin hoạt động

4/11/2017 9:46:00 AM

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.