Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác hải sản Biển Đông công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả SXKd năm 2016 và 3 năm gần nhất 2013-2016, Kết quả thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam công bố thông tin hoạt động

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam công bố Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2015; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016; Báo cáo lương thưởng 2016.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải công bố Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam công bố Báo cáo lương thưởng 2016; Báo cáo sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 2016

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone điều chỉnh thông tin công bố

Thông tin công bố là Báo cáo điều chỉnh báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016-2020, Quyết định giao nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương năm 2015.

123...Last