Tập doàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đăng công bố thông tin bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện

Ngày 11 tháng 12 năm 2017, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN phê duyệt Phương án bán Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF).

Theo đó, Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) có địa chỉ tại 68 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội được bán theo phương thức đấu giá có kế thừa công nợ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Giá khởi điểm để bán toàn bộ 100% vốn đầu tư của VNPT tại Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).

Tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp (đến thời điểm 30/06/2017 theo số liệu xác định lại): 543.291.557.584 đồng, trong đó:

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là: 195.533.770.222 đồng.

Nợ phải thu: 63.328.087.072 đồng.

Nợ phải trả: 347.778.287.362 đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong 3 năm gần nhất theo BCTC đã kiểm toán năm 2015 là  21.140.786.835 đồng; năm 2016 là 14.444.691.094 đồng; 6 tháng đầu năm 2017 là 30.693.963.590 đồng.

Người mua có trách nhiệm kế thừa toàn bộ lao động tiếp tục làm việc tại Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (PTF).

Người mua là ngân hàng thương mại Việt Nam phải đáp ứng 9 tiêu chí; Người mua là tổ chức tín dụng nước ngoài phải đáp ứng 6 tiêu chí quy định tại Phụ lục  ban hành kèm theo Quyết định số 327/QĐ-VNPT-HĐTV-BĐMVPTDN nói trên.

Thông tin về Doanh nghiệp được cung cấp tại Bản Công bố thông tin về bán doanh nghiệp.

Tiền đặt trước  (10% Giá khởi điểm): 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng./.)

Bước giá: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng / bộ hồ sơ.

Thời gian tham khảo thông tin về doanh nghiệp và hồ sơ liên quan đến đợt bán đấu giá: từ ngày 18/12/2017 đến ngày 30/01/2018.

Địa điểm tham khảo thông tin và hồ sơ:

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

- Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC - Tầng 7, 16 Nguyễn Thị Định, Cầu Giấy, Hà Nội

- Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện - 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các website công bố thông tin: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (http://vnpt.com.vn), Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC (http://btcauction.vn) và Công ty Tài chính TNHH một thành viên Bưu điện (http://ptfinance.com.vn).

- Thời gian và địa điểm làm thủ tục mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc từ ngày 18/12/2017 đến ngày 30/01/2018.

+ Địa điểm: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC – Địa chỉ: Tầng 07, số 16 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Tiền đặt trước nộp bằng đồng Việt Nam theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản BTC.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 01 tháng 02 năm 2018 tại Phòng họp tầng 16,  Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Tài sản BTC - Địa chỉ: Tầng 7, Số 16 Nguyễn Thị Định, Hà Nội (Điện thoại: 024 6686 5713)

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - Địa chỉ: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội (Người liên hệ: Đỗ Thị Mai Liên – Ban kế toán tài chính, số điện thoại: 0243 774 1359)

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) – Địa chỉ: Số 68 Phố Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Người liên hệ: Nguyễn Hoàng Long – Tổng Giám đốc, số điện thoại: 0243 944 9679).

Toàn văn Thông báo bán đấu giá tài sản.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article