Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Vinacomin (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017, Báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017.

Trước đó, Tổng công ty đã công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Báo cáo lương thường năm 2015, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng (Công ty mẹ), Quy hoạch ngành vật liệu nổ đến 2020-định hướng 2030, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 điều chỉnh, Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán 2016, Báo cáo lương năm 2016, Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017, bổ sung thông tin về địa chỉ trụ sở công ty...

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế-> Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -> Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article