Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm gần nhất 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thường năm 2016…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article