Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo chế độ lương thưởng 2015, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị năm  2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 và năm 2016, , Báo cáo lương thưởng năm 2015, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2014-2016, Thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article