Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo lương thưởng 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016, Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Thông tin bất thường

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải - KTV (Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016,  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Thông tin bất thườngThông tin bất thường 1.

Kể từ ngày quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực thi hành (ngày 5/11/2015), đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp tại địa chỉ http://www.business.gov.vn theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP nói trên.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế Nhà nước -> Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải – KTV (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article