Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm 2014-2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2013, Báo cáo tài chính năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm 2013-2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article