Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả SXĐM 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và 3 năm gần nhất, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng 2016, Báo cáo lương thưởng 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Dầu khí Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Lọc hoá dầu Bình Sơn (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article