Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trước đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Phong Lâm)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article