Thông tin công bố là Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhát năm 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2015, Báo cáo tài chính hợp nhát năm 2015 và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article