Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng các năm 2013, 2014 và 2015, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015 và năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk (Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam) công bố Báo cáo lương thưởng năm 2013, Báo cáo lương thưởng năm 2014, Báo cáo lương thưởng năm 2015, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin hoạt động trên Cổng thông tin doanh nghiệp www.business.gov.vn.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -> Công ty TNHH MTV Krông Buk (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article