Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016 (Công ty mẹ), Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015, Tình hình quản trị 6 tháng năm 2015, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016, Kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015, Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Hồng Liên)
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article