Thông tin công bố là Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Hoá chất Việt Nam công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015, Báo cáo tài chính hợp nhất 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013, Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2013, Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, Báo cáo xác định lương thưởng năm 2014, Báo cáo thực hiện trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ công ích năm 2015, Báo cáo tiến độ thực hiện phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2014, Báo cáo lương thưởng năm 2016…

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article