Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

Trước đó, Tập đoàn đã công bố Báo cáo tài chính năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2015, Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng thành viên, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015, Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội và nhiệm vụ công ích năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article