Thông tin công bố là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Tổng công ty Điện lực Miền Nam thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Báo cáo tài chính tổng hợp Quý II năm 2016, Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Báo cáo tài chính hơp nhất năm 2015, Báo cáo tài chính riêng năm 2015.

 Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> Tổng công ty Điện lực Miền Nam (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article