Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015.

Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2016, Tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2015, Kết quả sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2015.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Tập đoàn Điện lực Việt Nam -> (Hồng Liên)

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article