Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2015.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015, Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công bố Báo cáo tài chính năm 2015.

Trước đó, Tập đoàn đã công bố Báo cáo kết quả sắp xếp đổi mới 2015, Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng 2015, Báo cáo thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Tập đoàn kinh tế -> Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article