Giai đoạn 2012-2015, EVN sẽ duy trì 100% vốn tại 09 Tổng công ty và hoàn thành việc thoái vốn tại 07 công ty cổ phần có vốn góp trực tiếp (đến hết năm 2015).

Ngày 23/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012-2015. Theo đó, EVN sẽ duy trì 100% vốn tại 09 Tổng công ty và đến hết năm 2015 EVN phải hoàn thành việc thoái vốn tại 07 công ty cổ phần có vốn góp trực tiếp.

Triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu được phê duyệt, trong năm 2013, EVN đã thực hiện thoái vốn tại 03 đơn vị thành viên gồm: Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu - GIC (thoái đợt 1: 1 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20% vốn điều lệ), Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - ABBank (thoái đợt 1: 25,2 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 16,02% vốn điều lệ) và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện lực Việt Nam - EVNIC (thoái toàn bộ: 0,5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 0% vốn điều lệ).

Sáu tháng đầu năm 2014, EVN và các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện thoái vốn thành công tại 02 công ty cổ phần là Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Sài Gòn); Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (EVN Land Central). Hiện EVN đang tiếp tục thoái vốn tại ABBank, Công ty chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn cầu, và Công ty tài chính Điện lực theo quy định.

Đối với các Tổng công ty điện lực, EVN đã tiến hành kiểm tra, tổng hợp tình hình đầu tư và xây dựng phương án thoái vốn của đơn vị. Đồng thời, đang tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các Tổng công ty trong quá trình thực hiện phương án thoái vốn cụ thể.

Để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức của EVN, ngày 03/10/2014, tại văn bản số 7738/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã đồng ý thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 3 trong năm 2015; đồng thời chuẩn bị các bước để cổ phần hoá Tổng công ty Phát điện 2, Tổng công ty Phát điện 1 trong năm 2015-2016.

Tình hình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến tháng 11 năm 2014

TT

Tên Công ty

Hình thức sắp xếp giai đoạn 2014 - 2016 được phê duyệt

Kết quả thực hiện tính đến tháng 11/2014

1

Tổng công ty Phát điện 1

Cổ phần hóa

Chưa thực hiện

2

Tổng công ty Phát điện 2

Cổ phần hóa

Chưa thực hiện

3

Tổng công ty Phát điện 3

Cổ phần hóa

Đang triển khai thực hiện

Hiện nay, căn cứ Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3, EVN đang tiến hành triển khai các bước xây dựng phương án thực hiện cổ phần hoá Tổng công ty phát điện 3 (Hồng Lam).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article