Tập đoàn Viễn thông Quân đội có địa chỉ tại số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, trang thông tin điện tử: http://viettel.com.vn/

I.        Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 01/6/1989, Tổng Công ty (TCT) Điện tử Thiết bị Thông tin - tiền thân của TCT Viễn thông Quân đội - Viettel được thành lập trực thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc, nay là Tập đoàn Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Trải qua quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã có những lần tổ chức lại, đổi tên, gắn liền với sự phát triển sau:

- Ngày 27/07/1993, Bộ trưởng Bộ quốc phòng ra Quyết định số 336/QĐ-QP đổi tên Tổng công ty Điện tử thiết bị thông tin thành Công ty Điện tử thiết bị thông tin thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, tên giao dịch quốc tế SIGELCO.

- Ngày 14/07/1995, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Quyết định số 615/QĐ-QP đổi tên Công ty Điện tử thiết bị thông tin thuộc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc thành Công ty Điện tử Viễn thông quân đội, tên giao dịch quốc tế là Viettel.

- Ngày 29/4/2003, Thủ tướng Chính phủ quyết định số 80/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2003 - 2005.

- Ngày 28/10/2003, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Quyết định số 262/2003/QĐ-BQP về việc đổi tên Công ty Điện tử Viễn thông quân đội thành Công ty Viễn thông Quân đội thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc; tên giao dịch bằng tiếng Anh là Viettel Corporation, tên viết tắt là Viettel.

- Ngày 02/03/2005, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 43/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 06/04/2005, Tổng công ty Viễn thông Quân đội được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Quân đội theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là doanh nghiệp do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước và Điều lệ của Tổng công ty, tên giao dịch quốc tế tiếng Anh là VIETTEL CORPORATION, viết tắt là VIETTEL.

- Ngày 14/12/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2078/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

- Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 978/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

II.     Nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh:

-       Ngành, nghề kinh doanh chính: Viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh, truyền hình; bưu chính, chuyển phát; nghiên cứu, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông.

-       Ngành, nghề kinh doanh liên quan: Thương mại, phân phối, bán lẻ vật tư, thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông. Tài chính, ngân hàng, bất động sản. Đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở trong nước và nước ngoài của Tập đoàn.

-       Một số ngành, nghề kinh doanh khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của Viettel và bảo đảm hiệu quả, không ảnh hưởng đến ngành, nghề kinh doanh chính và ngành, nghề kinh doanh liên quan của Viettel.

III. Tên gọi, địa chỉ của Tập đoàn, danh sách Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn :

-       Tên doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI.

-       Địa chỉ: Số 1, đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

-       Điện thoại: 04.62556789                      Fax: 04.62996789

-       Danh sách Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn:

STT

Chức vụ

Họ và tên

1

Tổng Giám đốc

Nguyễn Mạnh Hùng

2

Phó Tổng Giám đốc

Lê Đăng Dũng

3

Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Công Vĩnh

4

Phó Tổng Giám đốc

Tống Viết Trung

5

Phó Tổng Giám đốc

Hoàng Sơn

6

Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Đình Chiến

7

Phó Tổng Giám đốc

Đỗ Minh Phương

8

Phó Tổng Giám đốc

Tào Đức Thắng

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article