Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (trước đây là Tổng công ty Than việt Nam) VINACOMIN được thành lập theo Quyết định số 563/QĐ-TTg ngày 10/10/1994 và Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Thành lập Tập Đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 989/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

Ngày 21/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 314/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.

Ngành nghề kinh doanh của VINACOMIN:

* Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Công nghiệp than: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, chế biến, mua, bán, xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm than, khí mỏ, nước ngầm ở mỏ và các khoáng sản khác đi cùng với than.

- Công nghiệp khoáng sản - luyện kim: Khảo sát, thăm dò, đầu tư, xây dựng, khai thác, vận tải, sàng tuyển, làm giàu quặng, luyện kim, gia công, chế tác, mua, bán. xuất khẩu, nhập khẩu các sản phẩm khoáng sản.

- Vật liệu nổ công nghiệp: Sản xuất, mua, bán, dự trữ, xuất nhập khẩu các loại vật liệu nổ công nghiệp và nitơrat amôn.

- Công nghiệp điện: Đầu tư, xây dựng, sản xuất điện; mua, bán điện.

* Ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Công nghiệp cơ khí.

- Công nghiệp hoá chất và vật liệu xây dựng.

- Quản lý, khai thác cảng; vận tải, kho bãi.

- Xây dựng công trình mỏ, dân dụng, công nghiệp, giao thông.

- Thăm dò, khảo sát địa chất; tư vấn khoa học công nghệ và đầu tư; giám định hàng hóa; đào tạo; y tế.

Ngành, nghề kinh doanh khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Ban lãnh đạo:

Chức vụ

Họ và tên

 Chủ tịch Hội đồng thành viên

 Lê Minh Chuẩn

 Phó Tổng Giám đốc

 Vũ Mạnh Hùng

 Phó Tổng Giám đốc

 Hoàng Văn Thái

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Như Hải

 Phó Tổng Giám đốc

 Ngô Văn Trới

 Phó Tổng Giám đốc

 Bùi Văn Khích

 Phó Tổng Giám đốc

 Dương Văn Hòa

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Văn Hải

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Chiến Thắng

 Phó Tổng Giám đốc

 Phùng Mạnh Đắc

Địa chỉ: 226 Lê Duẩn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.5180141, 3.8510780

Fax: (84-4) 3.8510724

Email: vp.tkv@vinacomin.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article