Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam và thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 314/2005/QĐ-TTg và số 316/2005/QĐ-TTg ngày 2/12/2005.

Trong đó, Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt May là công ty Nhà nước, có chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp khác, giữ quyền chi phối các công ty con thông qua vốn, tài sản Nhà nước giao quản lý, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Tổng Công ty Dệt may Việt Nam trước kia (Vinatex) được thành lập là một khối liên kết giữa các xí nghiệp Trung ương của Nhà nước trong lĩnh vực dệt may. Vinatex thực hiện sản xuất, xuất nhập khẩu và là một mạng lưới tiêu thụ bán buôn, bán lẻ hàng dệt may. Các hoạt động đa dạng của Vinatex từ đầu tư, sản xuất, cung cấp nguyên phụ liệu đến việc kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm đều tuân theo Pháp luật Việt Nam.

Ngày 25/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 974/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Dệt may Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 07/3/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 340/QĐ-TTg phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Ngày 08/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 320/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dệt May Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015.

Ngày 09/10/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu sản phẩm dệt may thời trang.

b) Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, hóa chất, thuốc nhuộm, thiết bị phụ tùng ngành dệt may thời trang.

- Đào tạo nghề, quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Giám định, kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm và nguyên phụ liệu dệt may, giống bông; đầu tư và kinh doanh cơ sở hạ tầng dệt may, khu công nghiệp dệt may, xử lý môi trường, siêu thị; tư vấn, thiết kế, lập các dự án đầu tư trong lĩnh vực dệt may, môi trường.

- Đầu tư ra nước ngoài;làm đại diện cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực dệt may.

c) Các ngành, nghề kinh doanh do VINATEX đang đầu tư vốn kinh doanh không thuộc Điểm a, b Khoản 2 Điều này, VINATEX thực hiện việc nắm giữ vốn, thoái vốn theo nội dung và lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Tùy từng thời điểm và tình hình sản xuất, kinh doanh , VINATEX có thể bổ sung các ngành, nghề kinh doanh khác mà pháp luật không cấm sau khi được chủ sở hữu nhà nước chấp thuận.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam gồm 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc và 07 đơn vị sự nghiệp, 16 công ty con, 26 công ty liên kết.

Ban lãnh đạo:

Chức vụ

Họ và tên

 Chủ tịch Hội đồng thành viên

 Trần Quang Nghị

 Phó Tổng Giám đốc

 Lê Tiến Trường

 Phó Tổng Giám đốc

 Phạm Nguyên Hạnh

 Giám đốc Điều hành

 Bùi Nguyên Tiến

 Phó Tổng Giám đốc

 Trần Văn Phổ

 Phó Tổng Giám đốc

 Lê Trung Hải

 Phó Tổng Giám đốc

 Dương Thị Ngọc Dung

 Phó Tổng Giám đốc

 Nguyễn Khánh Sơn

 Giám đốc Điều hành

 Uông Tiến Thịnh

 Giám đốc Điều hành

 Vũ Sỹ Nam

 Giám đốc Điều hành

 Hoàng Vệ Dũng

 Giám đốc Điều hành

 Nguyễn Đức Khiêm

Địa chỉ: Số 25 phố Bà Triệu và 41 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.8257700

Fax: (84-4) 3.8262269

Email: vinatexhn@vinatex.com.vn

Website:  http://www.vinatex.com ;   http://www.vinatex.com.vn

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article