Thông tin công bố là Báo tài chính Quý II năm 2018.

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi công bố Báo tài chính Quý II năm 2018.

Trước đó, doanh nghiệp đã công bố Bảng cân đối kế toán 6 tháng năm 2016, Báo cáo tài chính Quý II năm 2016, Báo cáo tài chính quý II năm 2016, Báo cáo tài chính 2016, Kết quả hoạt động Quý I năm 2017, Báo tài chính quý 3 năm 2017, Báo cáo tài chính 2017,  Báo cáo tài chính kiểm toán 2017, Báo tài chính Quý I năm 2018 …

 Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> Doanh nghiệp địa phương -> Quảng Ngãi -> Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article