Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Thực hiện quy định về việc công bố thông tin về hoạt động của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/09/2015 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính Quý II năm 2018.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố Kế hoạch tài chính 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính 2017, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Kế hoạch tài chính 2017, Báo cáo tình hình tài chính 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, Kế hoạch tài chính 2018, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2015-2018, Báo cáo lương thưởng năm 2018.

Chi tiết mời Quý độc giả xem thêm tại: 

Công bố thông tin -> Thông tin doanh nghiệp -> DNNN địa phương -> Đà Nẵng -> Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản tổng hợp Đà Nẵng (Hồng Liên)

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article