Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo tài chính 2016.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả sắp xếp đổi mới 2017, Báo cáo lương 2017, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016

Công ty TNHH MTV Đại Lợi công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và 3 năm gần nhất.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Đề án sắp xếp đổi mới 2015, Phê duyệt Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kế hoạch tài chính 2017, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Báo cáo chế độ lương thưởng năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2017.

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà công bố thông tin

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 2017, báo cáo lương 2016, Sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016.

Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi (Đắk Lắk) công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016, Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Báo cáo sắp xếp doanh nghiệp năm 2017.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hà Thanh công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2015, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An Ngãi lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính 2016, Báo cáo tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Báp cáo chế độ tiền lương năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2017-2022.

123...Last