Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là các báo cáo về lương thưởng, báo cáo tài chính, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức, kết quả sản xuất kinh doanh, kết quả sắp xếp đổi mới, thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội các năm 2015, 2016 và 2017.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn -TNHH MTV công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng tài chính kế toán

Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích huyện Nhà Bè công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch tài chính năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hoà lần đầu tiên công bố thông tin

Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 (bản đầy đủ).

123...Last