Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Tân Bình công bố thông tin

Thông tin công bố các Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kết quả hoạt động SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016 và Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 2 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của người quản lý năm 2016, Báo cáo hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Tân Bình công bố thông tin

Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016 và thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPD năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 công bố thông tin

Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Gò Vấp công bố thông tin

Thông tin công bố các Báo cáo tài chính năm 2016.

123...Last