Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở nước ngoài
Mục đích

Nhằm kiểm soát việc gia công sản phẩm băng đĩa hình hoặc âm thanh có nội dung ca nhạc sân khấu ở nước ngoài

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 182 Thuộc và nhuộm da lông thú, sản xuất các sản phẩm từ da lông thú
591 
60 Vận tải đường bộ, đường ống
90 Hoạt động văn hoá thể thao
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Không quy định

Các hồ sơ cần khi đăng ký
  1. Đơn xin phép đi gia công
  2. Băng, đĩa mẫu gia công
  3. Danh mục tóm tắt chương trình, vở diễn, tên tác giả, tên tác phẩm, nghệ sỹ biểu diễn
Trình tự thủ tục

Không quy định

Thời hạn trả lời hồ sơ

Không quy định

Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Văn hóa – Thông tin

Hình thức xử phạt vi phạm

Xử phạt theo quy định tại Nghị định Số 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá - thông tin

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article