Mục đích Để quản lý hoạt động thăm dò khoáng sản
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 05 Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản và các hoạt động dịch vụ liên quan.
06
07
08
09
Nơi nộp hồ sơ
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: .000.000 VNĐ;

Thời hạn: Thời hạn của một giấy phép thăm dò khoáng sản, kể cả thời gian làm báo cáo kết quả thăm dò, báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, ít nhất là 6 tháng, nhiều nhất không quá 24 tháng

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Hồ sơ bao gồm:

 1. Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;
 2. Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bốn (4) bộ bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản lập trên nền bản đồ địa hình hệ thống toạ độ vuông góc VN2000 theo nguyên tắc:
  • Ranh giới khu vực thăm dò khoáng sản diện tích từ một kilômét vuông (1 km2) trở lên được khoanh định theo hình ô vuông khép kín trên bản đồ tỷ lệ 1: 50.000
  • Khu vực thăm dò có diện tích nhỏ hơn một kilômét vuông (1 km2) khoanh định trên bản đồ tỷ lệ không nhỏ hơn 1: 5.000
 3. Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhn có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.
Trình tự thủ tục
 1. Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức trong nước và sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài (thời hạn trên không bao gồm thời gian lấy ý kiến của các cơ quan hữu quan), cơ quan tiếp nhận phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép.
 2. Trong thời hạn bảy (7) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận
 3. Cơ quan tiếp nhận chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản hoặc trả lời bằng văn bản về lý do giấy phép không được cấp.
Thời hạn trả lời hồ sơ

Chưa được chỉ rõ

Cơ quan thanh, kiểm tra Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường
Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (Xem Điều 10 Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm  2004 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản)

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phải đăng ký tại Cục  Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường một (1) bộ kèm theo bản đồ khu vực hoạt động khoáng sản để thông báo hoạt động và phối hợp quản lý.
 • Diện tích khu vực thăm dò được cấp của một giấy phép thăm dò khoáng sản kim loại quý (vàng, bạc, platin), đá quý (kim cương, ruby, saphia, êmorôt) không quá một trăm kilômet vuông (100 km2).
 • Diện tích khu vực thăm dò được cấp của một giấy phép thăm dò than, khoáng sản kim loại (trừ kim loại quý), các khoáng sản không kim loại (trừ vật liệu xây dựng thông thường) ở vùng đất liền, có hoặc không có mặt nước, không quá hai trăm kilômet vuông (200 km2).
 • Diện tích khu vực thăm dò được cấp của một giấy phép thăm dò khoáng sản các loại ở vùng thềm lục địa không quá năm trăm kilômet vuông (500 km2).
 • Diện tích khu vực thăm dò được cấp của một giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở vùng đất liền, có hoặc không có mặt nước, không quá mười kilômet vuông (10 km2).
 • Diện tích khu vực thăm dò được cấp của một giấy phép thăm dò nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không quá hai mươi kilômet vuông (20 km2).
 • Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định có thể được cấp nhiều giấy phép thăm dò, nhưng không quá năm giấy phép. 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article