Mục đích

Để bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm

Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần 023 Thu hoạch sản phẩm rừng
Nơi nộp hồ sơ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có lâm sản

Lệ phí và Thời hạn Chưa được chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký
  1. Giấy đề nghị cấp giấy phép (trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản)
  2. Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm xin cấp phép vận chuyển

Trình tự thủ tục

Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có lâm sản, xem xét, cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt cho chủ lâm sản trong thời hạn tối đa là năm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoặc trả lời cho chủ lâm sản biết lý do không cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt

Thời hạn trả lời hồ sơ 5 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành kiểm lâm

Hình thức xử phạt vi phạm Chưa được chỉ rõ
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article