Để quy định việc xuất khẩu các loại giống và động vật thuỷ sản tươi sống cấm xuất khẩu.
Mục đích Để quy định việc xuất khẩu các loại giống và động vật thuỷ sản tươi sống cấm xuất khẩu.
Thể loại Giấy cấp phép
Ngành nào cần 46322
Nơi nộp hồ sơ

Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thủy sản

Lệ phí và Thời hạn không chỉ rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện:

  1. Chỉ các loại giống thuỷ sản tươi sống có trong danh mục được phép xuất khẩu theo hiệp định hoặc chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và các nước khác bởi các cơ quan có thẩm quyền (Chính phủ hoặc Bộ Thuỷ sản).

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin xuất khẩu hàng thuỷ sản quý hiếm theo hiệp định.
  2. Bản sao hiệp định hoặc chương trình hợp tác nghiên cứu được phê duyệt.
  3. Nếu là hàng thuộc danh mục quản lý của CITES Việt Nam thì phải có ý kiến của Bộ Thuỷ sản và được CITES Việt Nam cho phép.

 

Trình tự thủ tục
  1. Người nộp đơn đệ trình bộ hồ sơ đến Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thuỷ sản.
  2. Sau khi nhận được bản đăng ký xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành của doanh nghiệp, Bộ Thuỷ sản có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời gian chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn trả lời hồ sơ 7 ngày
Cơ quan thanh, kiểm tra

Bộ Thủy sản

Hình thức xử phạt vi phạm Hình thức phạt được quy định trong Nghị định số 128/2005/ND-CP ngày 11/10/2005 về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article