Để kiểm soát các hoạt động đo lường
Mục đích Để kiểm soát các hoạt động đo lường
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 5221
712 Môi giới, đấu giá bất động sản
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn Quy định không rõ
Các hồ sơ cần khi đăng ký

Điều kiện: có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Có chứng chỉ văn hoá phổ thông trung học hoặc văn bằng trung học kỹ thuật trở lên hoặc tương đương. Trường hợp đặc biệt có thẻ xem xét chứng nhận là kiểm định viên đo lường đối với những người có trình độ văn hoá phổ thông cơ sở nhưng đã làm công tác kiểm định đo lường trên 5 năm;
 2. Có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về đo lường đạt yêu cầu trình độ của kiểm định viên đối với từng loại phương tiện đo cụ thể theo quy định;
 3. Được tổ chức kiểm định đề nghị chứng nhận là kiểm định viên.

Hồ sơ:

 1. Đơn đề nghị chứng nhận kiểm định viên;
 2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ quy định ở trên;
 3. Sơ yếu lý lịch bản thân;
 4. Ảnh màu 3x4: 3chiếc.
Trình tự thủ tục
 1. Tổ chức muốn cấp Giấy chứng nhận và thẻ kiểm định viên đo lường nộp hồ sơ tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) chịu trách nhiệm tổ chức việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên và quản lý kiểm định viên trong toàn quốc.
 3. Trường hợp hồ sơ đủ và đúng theo quy định, Tổng cục ra quyết định chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên sau 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
 4. Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc chưa đúng theo quy định, Tổng cục thông báo để tổ chức kiểm định bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Thời hạn trả lời hồ sơ

15 ngày làm việc

Cơ quan thanh, kiểm tra

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và các cục ở miền Trung và miền Nam

Hình thức xử phạt vi phạm

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng . Xem Điều 11Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article