Nhằm điều chỉnh việc đóng dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo
Mục đích Nhằm điều chỉnh việc đóng dấu kiểm định, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 2651
5221
Nơi nộp hồ sơ

 

Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Qui định chi tiết tại Thông tư số 83/2002/TT-BTC;

Thời hạn: Quy định không rõ

Các hồ sơ cần khi đăng ký
 1. Khi có nhu cầu kiểm định với số lượng lớn, cơ sở phải gửi bản đăng ký kiểm định phương tiện đo tới tổ chức kiểm định (mẫu bản đăng ký theo phụ lục).
 2. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận được bản đăng ký kiểm định của cơ sở, tổ chức kiểm định phải thông báo cho cơ sở biết kế hoạch cụ thể thực hiện việc kiểm định này và các công việc mà cơ sở xin kiểm định cần chuẩn bị.
 3. Trường hợp nhu cầu kiểm định là đơn chiếc và đơn giản, cơ sở có thể thông báo cho tổ chức kiểm định biết trước khi mang phương tiện đo đến mà không cần đăng ký trước. Tổ chức kiểm định có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu này phù hợp với khả năng và kế hoạch kiểm định của mình.
Trình tự thủ tục

Theo khả năng kiểm định đã được công nhận hoặc uỷ quyền của các tổ chức kiểm định, cơ sở có thể lựa chọn nơi đăng ký kiểm định thuận tiện nhất cho việc kinh doanh, sản xuất và sử dụng của mình.

Tổ chức kiểm định có trách nhiệm tiếp nhận và đáp ứng các yêu cầu về kiểm định phương tiện đo của cơ sở phù hợp khả năng kiểm định đã được công nhận hoặc uỷ quyền.Trường hợp, có những phương tiện đo vượt quá khả năng kiểm định của mình, tổ chức kiểm định hướng dẫn cơ sở đến đăng ký ở một tổ chức kiểm định gần nhất có khả năng kiểm định được những phương tiện đo này

Thời hạn trả lời hồ sơ Quy định không rõ
Cơ quan thanh, kiểm tra

Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Địa chỉ cơ quan: 08 Hoàng Quốc Việt

Hình thức xử phạt vi phạm

Mức phạt từ 100.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Xem Điều 10 Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
 • Tổ chức, cá nhân (gọi chung là cơ sở) sản xuất, sửa chữa, nhập khẩu và sử dụng phương tiện đo thuộc danh mục phải điểm định thực hiện đăng ký kiểm định với tổ chức kiểm định có thẩm quyền theo quy định sau:
  1. Cơ sở sản xuất, nhập khẩu phương tiện đo phải đăng ký kiểm định ban đầu;
  2. Cơ sở sử dụng phương tiện đo phải đăng ký kiểm định định kỳ;
  3. Cơ sở sửa chữa phương tiện đo phải đăng ký kiểm định bất thường.
 • Đối với những phương tiện đo mới sản xuất, nhập khẩu hoặc sau sửa chữa chỉ có thể kiểm định được khi ở vị trí lắp đặt vận hành thì cơ sở sử dụng phương tiện đo tiến hành đăng ký kiểm định ban đầu hoặc bất thường với tổ chức được kiểm định loại phương tiện đo này.
 • Dấu, tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức kiểm định có giá trị pháp lý trên toàn quốc
 • Xem danh sách các phương tiện đo phải đăng ký và dán tem quy định tại Quyết định số 65/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 19 tháng 8 năm 2002.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article