Kiểm soát giấy chứng nhận của những người thiết kế phương tiện vận tải.
Mục đích Kiểm soát giấy chứng nhận của những người thiết kế phương tiện vận tải.
Thể loại Giấy chứng nhận
Ngành nào cần 741 Các hoạt động về luật pháp, kế toán, kiểm toán, tư vấn về thuế, nghiên cứu thị trường, tư vấn về quản lý và kinh doanh
Nơi nộp hồ sơ
 • Cục Hàng hải Việt Nam cấp chứng chỉ cho dịch vụ thiết kế phương tiện đường biển.
 • Cục Đường sắt Việt Nam cấp chứng chỉ cho dịch vụ thiết kế phương tiện đường sắt.
 • Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ cho dịch vụ thiết kế phương tiện hàng không.
 • Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Giao thông công chính) cấp chứng chỉ cho dịch vụ phương tiện đường bộ, và đường thủy trong nước
Lệ phí và Thời hạn

Lệ phí: Không quy định;

Thời hạn: 5 năm kể từ ngày cấp

Các hồ sơ cần khi đăng ký

Công dân Việt Nam, người Việt Nam cư trú và sống ở nước ngoài muốn nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải phải thỏa mãn những điều kiện sau đây:

 1. Có bằng tốt nghiệp từ bậc đại học trở lên do các cơ sở đào tạo của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp. Chyên ngành đào tạo phải phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ.
 2. Có ít nhất 3 (năm) làm việc trong ngành xin được cấp chứng chỉ.

Hồ sơ gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải kèm theo 2 ảnh cỡ 3x4 cm chụp trong thời gian không quá 6 tháng;
 2. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ, nếu là văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt và có công chứng;
 3. Bản khai kinh nghiệm chuyên môn;
Trình tự thủ tục
 1. Người đề nghị cấp chứng chỉ nộp 1 bộ hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 2. Cơ quan nhà nước xem xét cấp chứng chỉ trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 3. Trong trường hợp bị từ chối cấp chứng chỉ, cơ quan nhà nước sẽ thông báo lý do và phải gửi hồ sơ trả lại người đền nghị cấp chứng chỉ.
Thời hạn trả lời hồ sơ 15 ngày làm việc
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Cục Hàng hải Việt Nam
 • Cục Đường sắt Việt Nam
 • Cục Hàng không Việt Nam
 • Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Giao thông công chính).
Hình thức xử phạt vi phạm

Cơ quan cấp chứng chỉ có quyền thu hồi chứng chỉ nếu cá nhân hành nghề vi phạm một trong các trường hợp sau:

 1. Khai báo không trung thực trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ;
 2. Sửa chữa nội dung chứng chỉ đã được cấp
 3. Hành nghề không đúng với nội dung ghi trong chứng chỉ; cho người khác thuê hoặc mượn chứng chỉ.
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article